Formy pomocy
Psychoterapia indywidualna - Intuitu Psychoterapia indywidualna - Intuitu

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychoanalityczna, podobnie jak psychoanaliza, zakłada, że często nasze nieświadome życie w znaczący sposób wpływa na to kim jesteśmy. Proces psychoterapii koncentruje się na poznaniu nieświadomych mechanizmów i rozwiązywaniu trudności, które pojawiają się w życiu psychicznym. Mogą one przejawiać się choćby w trudności nawiązywania bądź utrzymania bliskiej relacji, powtarzających się niepowodzeniach zawodowych, zaburzeniach jedzenia, niemożności powrotu do równowagi po stracie ważnej osoby, czy też lęku.

Niekiedy trudności przejawiają się wprost w objawach lęku, przygnębienia, pustki, częstych zmianach nastroju bądź dolegliwościach somatycznych bez medycznego uzasadnienia. Choć praca terapeutyczna nie koncentruje się na usunięciu objawów to często przynosi ulgę w cierpieniu, uzyskaniu większej wolności osobistej i możliwości tworzenia bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi.


Sesje odbywają się z mniejszą niż w psychoanalizie częstotliwością, zwykle 2-3 w tygodniu i trwają 45-50 minut. Stałość spotkań tworzy wraz neutralną postawą terapeuty ramę do analizowania przeżyć pacjent, poszukiwania nieświadomych schematów i sposobów radzenia sobie (które wszyscy wykształciliśmy w dzieciństwie) oraz odkrywania ich wpływu na aktualne relacje i zachowanie.


Aby odkryć, zrozumieć i znacząco przekształcić wyuczone od początku życia mechanizmy, potrzeba zazwyczaj kilku czy wielu lat wspólnej pracy.


Psychoterapia odbywa się w prywatnym gabinecie i cena za sesję jest ustalana indywidualnie z pacjentem. Płatne są wszystkie uzgodnione sesje w miesiącu, oprócz dni świątecznych, zapowiedzianych przez terapeutę przerw i sesji odwołanych przez terapeutę z przyczyn losowych.

Korzystamy z Cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Szczegóły znajdziesz tutaj.